✍️ Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan:

من علامات السعادة و القلاح:

☝️ “Di antara tanda-tanda kebahagian dan kesuksesan:

أَن العَبْد كلما زيد فِي علمه، زيد فِي تواضعه وَ رَحمته.

? Seorang hamba semakin bertambah ilmunya, dia semakin bertambah pula tawadhu’ (rendah hati)-nya dan kasih sayangnya.

وَ كلما زيد فِي خَوفه، و حذره. وَ كلما زيد فِي عمره، نقص من حرصه.

? Semakin bertambah rasa takutnya, dia semakin waspada. Semakin bertambah umur, semakin berkurang hasrat/ambisinya (terhadap dunia, pen).

و َكلما زيد فِي مَاله، زيد فِي سخائه و بذله.

? Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah sifat pemurahnya dan semangat memberi.

وَ كلما زيد فِي قدره و جاهه، زيد فِي قربه من النَّاس وَ قَضَاء حوائجهم، و التواضع لَهُم.

? Semakin bertambah kedudukan dan kemuliaannya, dia semakin dekat dengan manusia dan semakin banyak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, serta semakin tawadhu kepada mereka.

و علامات الشقاوة:

? Di antara tanda-tanda kesengsaraan:

أَنه كلما زيد فِي علمه، زيد فِي كبره و تيهه.

? Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah sombong dan angkuh.

وَ كلما زيد فِي عمله، زيد فِي فخره و احتقاره للنَّاس، وَ حسن ظَنّه بِنَفسِهِ.

? Semakin bertambah amalnya, semakin berbangga diri dan melecehkan orang lain, dan terlalu berprasangka baik kepada dirinya sendiri.

وَ كلما زيد فِي عمره، زيد في حرصه.

? Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ambisinya (terhadap dunia, pen).

وَ كلما زيد فِي مَاله، زيد فِي بخله و إمساكه.

? Semakin bertambah hartanya, semakin pelit (dan semakin menahan hartanya).

وَ كلما زيد فِي قدره و جاهه، زيد فِي كبره و تيهه.

? Semakin bertambah kedudukan dan kehormatannya, semakin sombong dan angkuh.

وَ هَذِه الْأُمُور ابتلاء من الله و امتحان يَبْتَلِي بهَا عباده. فيسعد بهَا أَقوام، و يشفى بهَا أَقوام. وَ كَذَلِكَ الكرامات امتحان وابتلاء كالملك وَالسُّلْطَان وَالْمَال.”

? Perkara-perkara tersebut merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta’ala terhadap hamba-hamba-Nya. Dengannya sebagian kaum menjadi bahagia/sengsara, sebagiannya lagi menjadi sengsara/celaka. Demikian pula kemulian-kemulian merupakan cobaan dan ujian, seperti kerajaan, kekuasaan, dan harta.”

? Sumber:
Lihat kitab Al-Fawaid, 100

Join channel kami di:
?telegram: telegram.me/masjidalmuslimun
?website: www.masjidalmuslimun.org
?YouTube: youtube.com/masjidalmuslimun

Sumber grup: @manhajulanbiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *